Antler Records - Early Years Volume 1

« Previous

SOLD OUT!! 

 

Het legendarische Belgische label Antler komt terug tot leven !

 

Baanbrekend in de 80’ en 90’s en een absolute speerpunt in de wereld van post-punk, cold- en new wave, EBM, electro… worden er nu terug een reeks albums en compilaties uit de uitgebreide Antler archieven uitgebracht. Na de eerder verschenen remasterde versie van het dubbel album van de Limburgse Cold Wavers Siglo XX, volgt er nu een eerste compilatie van tracks uit de begin periode van het label: "Antler Records - Early Years Vol. 1".

 

Neue Sachlichkeit en hun single « Ice/Painless Rage (KR007) was de laatste release op het Kleo Label van Roland Beelen en kwam uit in 1981. Het werd ook de eerste release op het Antler label opgericht na een ontmoeting  in café De Knoet in Aarschot met Maurice Engelen. Kleo Records  werd  Antler Records en beide heren gingen over tot een samenwerking die tot 2005 zou duren.

 

Beelen kreeg een zwaar ongeval en trok zich in 2005 terug uit de muziek bizz, Engelen ging door met Praga Khan en Lords of Acid.

 

In 1995 ging Antler (toen al omgevormd tot Antler-Subway Records) een samenwerking aan met EMI Records. De legendarische Belgische alternative-new wave catalogus werd aangevuld met een reeks spraakmakende en in 2023 nog steeds actuele en onvergetelijke Belpop hits.  Vanaf 1995 werden nog meer Belgische en internationale hits gescoord en werden miljoenen platen en cd’s verkocht.

 

Bij het verdwijnen van EMI Records en EMI Music, werd het label onder de mat geveegd, gingen archieven verloren en kwam Antler uiteindelijk na omzwerving via Universal bij Warner Music terecht. Starman Records verwierf in 2022 van Warner Music het recht om de naam Antler en  Antler-Subway opnieuw te gebruiken om het meer dan 40 jaar oude label terug nieuw leven in te blazen. Twee compilaties (vinyl only) met de meest zeldzame en lang verloren tracks uit de prille Antler periode werden  door Lieven De Ridder (Walhalla Records) met de grootste zorg  samengesteld en door Pieter De Wagter geremastered. De eerste hiervan:  "Antler Records - Early Years Vol. 1" verschijnt op 5 janauri 2024.

 

Roland Beelen: “Al bijna een halve eeuw is Antler mijn leven, mijn liefde en mijn ziel. Ik heb Antler Records meer dan 40 jaar geleden opgericht. In de beginperiode jaagde ik niet alleen mijn eigen dromen na, maar die van vele nieuwe en baanbrekende bands in België in een opwindende nieuwe muziekwereld en een opkomende muziekscene. Na de samenwerking met Maurice Engelen was er geen weg meer terug. Ons label heeft met onze gezamenlijke krachten barrières doorbroken in veel verschillende genres, van donkere electro, EBM, pop, dance en techno, singer-songwriter tot zelfs reggae.

 

Het is nu 2023 en ik ben er trots op om delen van deze erfenis opnieuw in de schijnwerpers te zetten met een reeks releases en heruitgaven. Na meer dan 40 jaar zal Antler weer tot leven komen en vreugde brengen aan alle fans die het label al die jaren hebben gekoesterd.”

 

The legendary Belgian label Antler comes back to life!

 

Groundbreaking in the 80's and 90's and an absolute spearhead in the world of post-punk, cold and new wave, EBM, electro... a series of albums and compilations from the extensive Antler archives are now being released again.

 

After the previously released remastered version of the double album by the Limburg Cold Wavers Siglo XX, there is now a first compilation of tracks from the early period of the label: "Antler Records - Early Years Vol. 1".

 

Neue Sachlichkeit and their single « Ice/Painless Rage (KR007) was the last release on Roland Beelen's Kleo Label and was released in 1981. It was also the first release on the Antler label founded after a meeting in café De Knoet in Aarschot with Maurice Engelen. Kleo Records became Antler Records and both gentlemen entered into a collaboration that would last until 2005.

 

Beelen had a serious accident and retired from the music biz in 2005, Engelen continued with Praga Khan and Lords of Acid.

 

In 1995, Antler (already transformed into Antler-Subway Records) entered into a partnership with EMI Records. The legendary Belgian alternative-new wave catalog was supplemented with a series of controversial Belpop hits that will still be current and unforgettable in 2023. From 1995 onwards, even more Belgian and international hits were scored and millions of records and CDs were sold.

 

When EMI Records and EMI Music disappeared, the label was swept under the rug, archives were lost and Antler eventually ended up at Warner Music after wandering through Universal. In 2022, Starman Records acquired the right from Warner Music to reuse the Antler and Antler-Subway names to revive the more than 40-year-old label. Two compilations (vinyl only) with the rarest and long-lost tracks from the early Antler period were put together with the greatest care by Lieven De Ridder (Walhalla Records) and remastered by Pieter De Wagter. The first of these: "Antler Records - Early Years Vol. 1" will be released on January 5, 2024.

 

Roland Beelen: “For nearly half a century Antler has been my life, my love and my soul.  I founded Antler Records 40+ years ago. In the early days I was not just chasing my own dreams but those of many new and groundbreaking bands in Belgium in an exciting new world of music and an up and coming music scene. After going into partnership with Maurice Engelen there was no turning back. Our label, with our combined forces, was breaking barriers in many different  genres, from dark electro, EBM, pop, dance and techno, singer-songwriter to even reggae.

 

It’s now 2023 and I’m proud to once again shine the spotlight on parts of  this legacy with a series of releases and re-releases. After 40+ years Antler will come to life again and bring joy to all the fans who cherished the label during all these years.”

 

PRESS

 

SIDE-LINE

SNOOZECONTROL

MUSICZINE

LUMINOUS DASH

ROCKPORTAAL

DARK ENTRIES